پاک پرداخت

در کشور ما تعداد بانک ها بسيار زياد است و هر ايراني معمولا مشتري همزمان چنديدن بانک مي باشد. مديريت وام ها اخذ شده از هر بانک نيازمند حضور فيزيکي در بانک، يا در بهترين حالت استفاده از تعداد زيادي اپليکيشن و وب سايت مي باشد که مشکلاتي را براي کاربران ايجاد مي کند. 
اين برنامه با ايجاد امکان مديريت همه اقساط بانک هاي مختلف در يک جا، به کاربران کمک بزرگي براي گزارش گيري و بازپرداخت وام ها مي کند.
نسخه آزمایشی
حذف نسخه قبل

Comments

Previous Versions

نسخه آزمايشي

Same Apps

Go Top