اقتصاد نوين
 اقتصاد نوين
http://www.enbank.ir

همه باهم براي هم

بانک اقتصاد نوين

بانک اقتصادنوين (نخستين بانک خصوصي جمهوري اسلامي ايران)، با انسجام کامل مديريتي، به عنوان يک سازمان دانش محور با بهره‌مندي از تجارب گذشته در سال 1380 تأسيس شده است. بانک اقتصاد نوين "پيشتازي در عين هوشمندي" را اصل استراتژيک فضاي کسب وکار نوين بانکي دانسته و ضمن بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي صنعت بانکداري جهاني و رعايت اصول حاکميت شرکتي، ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مديريت ريسک سعي دارد نوانديشي را به عنوان فرهنگ غالب سازماني نهادينه سازد.

خدمات بانکداري الکترونيکي بانک اقتصاد نوين از طريق ابزارهاي همراه نظير تلفن همراه و تبلت جايگاه خاصي پيدا کرده است. بانکداري همراه به مشتريان اين اجازه را مي‌دهد تا برخي از تراکنش‌هاي بانکي خود را از طريق ابزارهاي سيار فوق انجام دهند. با استفاده از همراه بانک نوين بر روي انواع گوشي‌ها و تبلت‌ها، بانک اقتصادنوين هميشه و همه جا در کنار شماست. در حال حاضر کاربران مي توانند همراه بانک نوين را در دو نسخه اندرويدي و IOS دريافت کرده و از سيستم بانکداري تلفن همراه شامل خدمات مبتني بر کارت و خدمات مبتني بر سپرده بانک اقتصاد نوين بهره مند شوند. در راستاي توجه بانک اقتصاد نوين به مسئوليت هاي اجتماعي، تفاهم نامه همکاري بانک اقتصاد نوين و سازمان محيط زيست استان تهران به امضا رسيد. با امضاي اين تفاهم‌نامه بانک اقتصادنوين به عنوان "بانک سبز" به عنوان نخستين بانک حامي رسمي محيط زيست خواهد بود.

برنامه ها


کیف پول من

کیف پول من

پاک پرداخت

هواي پاک، پرداخت پاک، پاک پرداخت

چيتا سرويس

چيتا سرويس

ابتدای صفحه