حکمت ايرانيان
 حکمت ايرانيان
http://www.hibank24.ir

بانک حکمت ايرانيان

بانک حکمت ايرانيان يکي از بانک‌هاي تجاري خصوصي ايران است، که پيش از اين در قالب صندوق تعاون بتاجا و پس از آن موسسه مالي و اعتباري حکمت ايرانيان فعاليت مي‌کرد.

بانک حکمت ايرانيان  در سال 1389 پس از دريافت مجوزهاي قانوني از بانک مرکزي به عنوان ??امين بانک خصوصي و ??امين بانک تاسيس شده در کشور، فعاليت خود را آغاز کرده‌است. سهام اين بانک متعلق به کارکنان ارتش است

سرمايه اوليه بانک حکمت ايرانيان ??? ميليارد تومان بود که با اعلام بانک مرکزي مبني بر افزايش سرمايه به ??? ميليارد تغيير کرد.

ايجاد بانکي قابل اعتماد، با رويکرد به بانکداري اسلامي و نوآوري در راستاي ارائه برترين و متمايزترين خدمات بانکي کشور، به طوري که نخستين انتخاب براي مشتريان، کارکنان و سهامداران آن باشد از چشم اندازهاي تعريف شده اين بانک است .

همچنين بانک حکمت ايرانيان ماموريت خود را تامين رضايت مشتريان، کارکنان و سهامداران از طريق انجام فعاليت‌هاي اقتصادي اثربخش و سودآور با تکيه بر سرمايه انساني خلاق و نوآور و ارائه خدمات ممتاز به مشتريان در جهت حفظ منافع متقابل و پايدار تعريف کرده است .

ارزش هاي محوري:

·          مشتري مداري

·          نوآوري و خلاقيت

·          صداقت و شفافيت

·          توسعه سرمايه‌هاي انساني

·          کارگروهي و روابط پايدار

·          حفظ مزيت رقابتي

·          يادگيري سازماني

برنامه ها


کیف پول من

کیف پول من

ابتدای صفحه