با به پايان رسيدن مهلت ثبت نام اولين چالش نوآوري توسن تعداد ايده‌هاي ثبت شده در اين هکاتون بانکي به بيش از ??? مورد رسيد و فرآيند داوري براي انتخاب ايده‌هاي برتر را آغاز شده است.
همايون محبوبي مدير اجرايي توسن بوم با بيان اين موضوع گفت: «با توجه به حجم استقبال از اين رويداد، انتخاب ?? تيم برتر کار دشواري براي ما خواهد بود. انشالله اول آبان ماه اسامي تيم‌هاي انتخاب شده براي حضور در هکاتون را اعلام خواهيم کرد.»
محبوبي در ادامه گفت: «جلساتي با اين تيم‌ها خواهيم داشت تا اطلاعات بيشتري در خصوص ايده و مدل کسب‌وکارشان ارائه دهند. در همين راستا تيم‌ها بايد با يک ارائه خوب، توانايي خود را براي حضور در هکاتون اثبات کنند. در اين جلسات ما هم فيدبک‌هايي براي بهتر شدن و پخته‌تر شدن ايده‌ها به اين تيم‌ها ارائه خواهيم کرد.»

ابتدای صفحه